Veiling 358 Non European Civilizations - Egyptology
260

GARDINER, A.H. Egyptian grammar. Being an introd. to the study of hieroglyphs. 3rd rev. ed. (1982). 4°. Ocl. -- A. ERMAN & H. GRAPOW. Aegyptisches Handwörterbuch. (Reprint ed. 1921). 1995. 4°. Ocl. -- R. HANNIG. Die Sprache der Pharaonen. Größes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (&) Deutsch-Ägyptisch. (2800-950 v. Chr.). 2 vols. - Id. & P. VOMBERG. Kulturhandbuch Ägyptens. Wortschatz der Pharaonen in Sachgruppen. - (1999-2006). 3 vols. Ocl w. dust-j. (1) & obrds. (2). -- R.O. FAULKNER. A concise dictionary of Middle Egyptian. 1988. Ocl. w. dust-j. -- A. de BUCK. Grammaire élémentaire du moyen égyptien. Trad. p. B. v.d. Walle & J. Vergote. 1967. 4°. Ohcl. -- J. P. ALLEN. Middle Egyptian. An introduction to the language and culture of hieroglyphs. (2000). Owrps. -- (8).


€ 120

uitslag € 90

vorig kavel volgend kavel

Terug
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger