Verkopen

Als u boeken, prenten, manuscripten, etc. inbrengt voor een van onze veilingen, hebt u misschien vragen over de verdere procedure.
Deze pagina schetst beknopt de gang van zaken vanaf het moment van inbreng tot en met de veiling.
 
Taxatie
Allereerst willen wij de boeken die u wilt veilen graag bekijken. In de regel gebeurt dat tijdens een bezoek aan huis. Daarbij geven wij duidelijk aan welke boeken wel en welke niet voor veiling in aanmerking komen.
Voor duurdere stukken spreken wij over het algemeen een limietbedrag af, dit is een waarde in euro’s waaronder uw object niet mag worden verkocht. Daarnaast hanteren wij ook het begrip ‘à toux prix’; in dat geval spreken wij geen limiet af, maar wordt uw object tegen een redelijke, marktconforme prijs verkocht.

Transport
In beginsel halen wij zelf boeken en prenten bij u thuis op. Mochten de hoeveelheden echter te groot zijn, dan schakelen we Verhuisbedrijf Van der Pot (Scheveningen) in. Zij pakken - na afspraak met u - alles professioneel in en transporteren het naar Leiden.

Verzekering
Uw inbreng is verzekerd tegen calamiteiten. Een verzekerd bedrag wordt altijd met u afgesproken. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Kosten veiling
Voor de dienst van het veilen, d.w.z. voor het beschrijven, catalogiseren, en alles wat er verder bij komt kijken om het geveilde bij de koper te krijgen, hanteren wij een inbrengpercentage. Welk percentage wordt afgesproken, hangt onder meer af van de waarde van uw inbreng. Ook de hoeveelheid van uw inbreng speelt daarbij een rol. Het inbrengpercentage is inclusief alle belastingen en overige kosten.
 
De veiling en internet
De veiling is een echte veiling met kopers die in een echte veilingzaal 'realtime' bieden. Daarnaast is de veiling ook via internet live te volgen via twee grote, internationale veilingplatforms waardoor bieders van over de hele wereld aan de veiling kunnen deelnemen.
 
Uitbetaling
Na de veiling maken wij de opbrengst van uw inbreng voor de veiling op uw bankrekening­nummer over onder aftrek van het afgesproken inbrengpercentage. Dit gebeurt stipt zeven weken na de veiling.
 
Vakkundigheid
Van de zaken die u inbrengt worden vakkundige beschrijvingen gemaakt door experts die een zo realistisch mogelijk beeld geven van hetgeen u wilt verkopen.
 
Mocht u verder nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om ons te benaderen. Wij staan graag voor u klaar!

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger