Veiling 358 Netherlands - General History & Topography
226

PAMPHLETS -- COLLECTION of 10 pamphlets in Dutch matters of church and politics, incl. 3 French pamphlets. 1618 -1783. 10 vols. 4°. Wrps.

I.a.: TRIOMFE van de Doorluchtige Pr. van Orangien (…)met bewijs van de schandelicke daden ende schriften in wat balans ofte weeghschael de Lasteraers deze doorluchtige Pr. (…)omspringen. Voorts het afscheyden van de teghenspreeckers der Gereformeerde of Princen Geusen. 1618. -- VERHANDELINGE van de Unie, eeuwig-verbont ende eendracht tusschen die Landen, provintien, steden en leden van dien, hiernae benoemt, binnen de stad Utrecht gesloten (…) 1579. Amst., 1650. -- REGLEMENT PUBLIÉ au son de trompette au palais de son altesse serenissime. Liege, 1684. - Knuttel 2508; 2791;6747; 7105; 8779; 10272; 11062; 20485. 2 not in Knuttel.

€ 80

uitslag € 180

vorig kavel volgend kavel

Terug
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger