Auction 358 Old & Rare Books - Various subjects
1216

PENÉLOPÉ, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd. Bevattende: de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken; benevens eenige lektuur, over onderwerpen uit den vrouwelijken kring. (Uitg.) d. A.B. v. Meerten-Schilperoort. Dl. III, 2e stuk. Amst., G.J.A. Beijerinck, 1825. W. 12 handcold. steel-engr. plates, partly fold., by D. Sluijter after C. Borsteegh. Cont. hcf.

One of the 19th c. forerunners of our women's magazines with charming handcold. plates depicting embroidery, flower arrangements a.o. decorations. - Not in Lipperheide, Colas, Landwehr.

€ 80

result € 70

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject