Auction 356

ALKMAAR - HAARLEMMERMEER -- WOUDE, C. v.d. Kronyk van Alckmaar. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van 't beginsel der bouwinge der voorsz. stadt Alckmaar, tot den jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen, Alckmaar-Beleg, en 't octroy v.d. Scher-meer. 2e dr. Amst./Alkmaar, S. v. Esveldt/J. Maagh, 1743. (8), 190, (16) pp. W. ti.-vign., 1 fold. engr. map (Schermeer), 1 engr. fold. view on Alkmaar & 21 other engr. fold. views, all by A. Rademaker. -- Bound with: C.P. SCHAGEN. Alckmaar lof-dicht. Amst./Alkmaar, S. v. Esveldt/J. Maagh, 1744. W. engr. ti-vign. -- And: G. BOOMKAMP. Tegenwoordige toestand van Egmond aan Zee. Haarl., J. Bosch, 1741. W. 2 fold. plates. -- And: J.A. LEEGH-WATER. Haarlemmer-Meer-Boek. Of beschryving, hoe men de Haarlemmer en Leytse-Meer bedyken en droog maaken zal: Als ook van de dieptens, gronden, en nuttigheid der zelver. Mitsgaders: Van meest alle de meeren die in Noort-Hollant (...) tot land gemaakt zyn, zedert het jaar 1608 tot het jaar 1641. Amst., 1727. W. engr. map on ti-p., portr. of the author. (Fold. map of the Haarlemmermeer lacks). -- And: Id. Een kleyne chronyke (...) van de Dorpen van Graft en de Ryp. Amst., 1727. W. full-p. circular bird's eye plan of Graft, 2 text-engrs.: view of Ryp & "Grooten Brand in den Ryp". -- And: C. VELSEN. Aanmerkingen over de tegenwoordige staat v.d. Haerlemmer Meer. Leyden, 1727. W. fold. engr. map. -- Tog. 6 works in 1 vol. 4°. Cont. blind tooled vellum w. raised bands. (Skilfully rebacked w. or. spine laid down, 1 map lacks, margins slightly browned/thumbed).

€ 450

result € 360

More info
Auction 356
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject