Veiling 351TULIP MANIA -- (ROMAN, A.). Samen-spraeck tusschen Waermondt Ende Gaergoedt, Nopende de opkomste ende ondergang van Flora. - Bound with: Id. Tweede Samen-spraeck tusschen Waermondt Ende Gaergoedt, Zijnde het vervolgh van den op ende ondergangh van Flora. - And: Id. Register van de Prijsen der Bloemen. Zijnde de Derde Samen-spraeck tusschen Gaergoed ende Waermond, Inhoudende het vervolgh van den op ende ondergangh van Flora. - Haarlem, A. Roman, 1637. 3 parts. 24; 24; 24 pp. - And: TROOST-BRIEF aen alle Bedroefde Bloemmisten die treuren over 't sterven oft 't overlijden van Flora, Goddinne der Floristen. Haarlem, H. Passchiers van Wesbusch, 1637. 22, (2) pp. - And: I. BURCHOORN. 't Vermaeckelick proces van drie Edel-Lieden, zijnde Gebroeders: De eene een Dronckaert, De tweede een Hoereerder, De derde een Speelder. The Hague, I. Burchoorn, 1640. 63, (1) pp. W. lge ti-woodcut & 1 text-engr. - And: (W.J. YSELVEER). Balade, Op ende teghen den partialen Domp-hoorn, Onlancks by eenen onbeschaemden Iesuwyt (ofte sijns ghesinde) met den Leugen-hamer opt Ambeelt des lasters ghesmedet. The Hague, H. Iacobss., 1603. (16) pp. - And: (J. SWETNAM). Recht-banck tegen De Luye, Korzelighe, en Wispeltuyrighe Vrouwen: Met De over-groote ongheregeltheden ende ydele god'loofheden der selver etc. Leyden, W. Christaens, 1641. (18), 53, (1) pp. (Last blank (H4) lacks). - And: ONVERWACHTE TIJDINGEN uyt Vlaenderen, voorgestelt in een t'samen spraecke, tusschen een paepschen Hollander en Vlamingh. (N.pl., n.pr.), 1647. (16) pp., last 2 blank. - And: COPIE van de t'samen-sprekinghe des paus ende coninghs van Spangjen, over henlieder ghenaemde Nederlandtsche rebellen. (Vert.) d. Aleetheia. (N.pl., n.pr.), 1618. 16 pp. - And: SCHUYTPRAETJE, tusschen een proponent en snyer. Varende van Haerlem na Amsterdam. (N.pl., n.pr., n.d., 1674). (8) pp. - And: VERCLARINGHE van iustitia ende levendige verthooninghe van t'gheen over veel iaren is gheschiet, als mede noch thegenwoordich geschiet. Amst., (n.pr.), 1618. (12) pp. - And: HEERLINGS schuyt-praatie over den handel van de vier nieuwve Ostenrijkse vassal-heeren van Ameland. (N.pl., n.pr., n.d., 1637). (8) pp. - And: (I. BURCHOORN). 'tLeydtsche wagen-praetie, over den handel van de nieuw-genoemde Amelandsche heeren. (N.pl., n.pr., =The Hague, I. Burchoorn), 1637. (8) pp. - And: T'SAMEN-SPRAECK, tusschen Jantje Praets bode van den Haegh op Hulst, en Pieter Vraegh-Al, een Hagenaer. (N.pl., n.pr.), 1648. (8) pp. - And: BOEREN-PRAETJE van Keesje Maet, ende Broer Iochem, Pier Quijl en matroos, met Iaep Slof. (&) Vvervolgh. (N.pl., n.pr., n.d. 1639). (8), 4 pp. - And: T'SAMEN-SPRAECK, over de loffelijcke daden (…) vanden (…) zee-heldt Marten Harpersz. Tromp. (N.pl., n.pr., n.d., 1640). (2), 22 pp. - And: B. PEERDEKLONT. Kort bewys van een Waterlandse melk-boer dat vrouwen geen menschen zijn. Zaandam, J. Groen-Kaas, 1689. 8 pp. - 17 works in 1 vol. 4°. Beautiful cont. vellum w. overl. sides. (A few marg. stains, slightly browned/foxed in places).

€ 10000

uitslag € 16000

Meer info

Veiling 351
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger