Veiling 350GRONINGEN -- LAND-RECHT van Hunsingo, Fyvelingo, ende het Wester-quartier. 6e dr. Gron., 1679. 142, (18) pp. - Bound with: INSTRUCTIE voor lieutenant ende hooftmannen, mitsg. secretarien ende dienaeren vande gerichts-camer der prov. van stadt Groningen ende Ommelanden (…). 60 pp. - And: ORDRE waer nae geprocedeert sal werden in revisie vande sententien van lieutenant ende hooftmannen der stadt Groningen ende Ommelanden. 15 pp. - Gron., 1667-73. 2 parts. - And: LAND-RECHT der beyden Old'-ambten, vervatende d'olde ende nieuwe statuten (…). Gron., 1654. (8), 144 pp. - And: LANDT-RECHT des gerichts van Selwerdt, begrijpende de oude en nieuwe landt-rechten en coustumen (…). Gron., 1673. (4), 106, (4) pp. (Misbound). - And: LANDT-RECHT van Wedde ende Westerwoldinge-Lant. Gron., C. Barlinck-Hof, 1677. 67 pp. - And: PLACCAET, RESOLUTIE, generale ordonnantie (…) van stadt Groningen ende Ommelanden. Gron., 1676. (2), 213 pp. - And: ORDONNANTIEN ende placcaten (…) van stadt Groningen ende Ommelanden. Gron., 1683. (4), 212 pp. - And: P. PAPPUS v. TRATZBERG. Articulbrief waer by eenighe annotatien gevoeght zijn. 8e verm. ed. Gron., 1636. (8), 126 pp. - And: ORDONNANTIE op de forme van procederen in civile ende criminale saken, met den taux. Voor het krijghs gerecht binnen Groeningen. Gron., 1664. 24 pp. - And 24 o. (small) works on Groningen, tog. 34 parts in 1 vol. 4°. Cont. vellum w. raised bands. (Ties fail, bind. a bit rep./stained, new endpapers, tight in binding, margins a bit frayed at the beginning, margins a bit stained in places, slightly browned).

€ 300

uitslag € 450

Meer info

Veiling 350
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger