Auction 357 Old & Rare Books - Dutch History & Topography
1076

(HEUSSEN, H.F. v.). Oudheden en gestichten van Rhynland, En wel voornamentlijk van de stad Leiden. Uyt het Lat. vert., en met aantek. opgehelderd, d. H. v. R(ijn). Leiden, Chr. Vermey, 1719. (46), 708, (19) pp. W. 5 fold. engr. Cont. vellum. (Vellum seems to be coated w. lacquer(?), front endpaper reinforced w. tape). -- Id. Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsg. van 's Gravenhage. Uyt het Latijn vert., en met aantek. opgehelderd, d. H. v. R(ijn). Leiden, Chr. Vermey, 1720. (12), (128), 506, (14) pp. W. 7 fold. engr. Cont. cf., spine raised in compartments w. brown label, speckled edges. (A bit browned/foxed in places). -- (2).


€ 110

result € 120

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject