Auction 357 Old & Rare Books - Religion
1019

ARNOLD, G. Waare afbeelding der eerste Christenen. Volgens hun leevendig geloof, en heylig leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en rédenen der oudste en achtbaarste kerkelyke schryveren, vólgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke gódsdienst, (…). Vert. d. W. Séwel. Amst., J. v. Hardenberg (etc.), 1700-01. 2 vols. (28), 707, (12); (12), 568, (12) pp. W. 2 (diff.) engr. ti., 2 engr. ti-vign. & 46 plates by J. Luyken. Fol. Cont. vellum w. raised bands & blindtooled dec. ((Traces of) ex libris on paste-down, some yellowing in vol. 1 & faint waterstaining in vol. 2).

Klaversma/Hannema 63-64; Van Eeghen/v.d. Kellen 346.

€ 240

result € 550

next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject