Auction 356 Old & Rare Books - Various subjects
1093

WIC - BRAZIL -- BRASYLS SCHUYT-PRAETJEN Ghehouden tusschen een Officier, een Domine, en een Coopman, noopende den Staet van Brasyl: Mede hoe de Officieren en Soldaten tegenwoordich aldaer ghetracteert werden, en hoe men placht te leven ten tyde doen de Portogysen noch onder het onverdraeghlijck Iock der Hollanderen saten. Dit door een onpartydich toe-hoorder gheannoteert. Gedruckt inde West-Indische Kamer by Maerten, Daer het gelt soo lustich klinckt alsser zijn Aep-staerten. 1649. (24) pp. 4°. Wrps.

Borba de Moraes 123; Asher 265.

€ 400

result € 750

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject