Auction 355 Old & Rare Books - Various subjects
1097

PHILOSOPHY -- MONTESQUIEU, (Ch.L. de Secondat) de. De aart der wetten. Verrykt met philosophische en staatkundige aanmerkingen, die tot noch toe in 't licht gegeeven zyn. Naar de laatste verbeterde en verm. Uitg. uit 't Fransch in 't Nederduitsch vert. (d. E. Luzac). Amst., J. Kok, 1771-73. 4 in 2 vols. (58), 18, (16), 340; (16), 336; (16), 348; (8 (of 10)), 276, (60) pp. W. 1 engr. ti-vign. Cont. vellum. (Lacking the h.-ti. before vol. 4).

Notes & translation by Elie Luzac (1721-96). - Good set of this first Dutch translation of 'Esprit des Lois'.

€ 600

result € 1000

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject