Veiling 354 Old & Rare Books - Dutch History & Topography
1025

NAPOLEON -- ROËLL, W.F. Verslag v. hetgeen, t.g.v. het verblijf des Konings v. Holland te Parijs, i.d. laatste maand v.d. jare 1809, en i.d. eerste maanden v.d. jare 1810, mitsg. op deszelfs reize derwaarts, is voorgevallen. Benevens aanhangsel en bescheiden handelende over eene eventueele verdediging der hoofdstad in 1810. Medegedeeld d. W. v. Roëll (v. Hazerswoude). Amst., P. Meyer Warnars, 1837. viii, 455 pp. Bound in an extremely fine cont. black mor. bind., sides richly dec. w. floral and animal ornaments, spine richly gilt, inside dentelles, gilt edges.

Baron Willem Frederik Roëll (1767-1835), minister of foreign affairs and important statesman, i.a. under Lodewijk Napoleon. NNBW IX, 872: "Op 27 Nov. 1809 vertrok hij (=Roëll) met Lodewijk naar Parijs, in de hoop, bij Napoleon betere voorwaarden te bedingen voor een modus vivendi met Frankrijk. Napoleon behandelde zijn broeder zoowel als Roëll gedurende de maanden, dat zij te Parijs waren, zeer onaangenaam en ten laatste werd Lodewijk ook onaangenaam tegen Roëll gestemd. Uit zijn later door zijn zoon uitgegeven uitvoerige en zeer belangwekkende verslag zien wij hoe onredelijk Napoleon zijn broeder behandelde. Hem werd verweten, dat geheel Nederland en Lodewijk aan het hoofd, op uitgebreide schaal de koloniale waren binnensmokkelde." Possibly a presentation copy in a very fine binding, from the library of M.A. Beelaerts van Blokland.

€ 300

uitslag € 550

vorig kavel volgend kavel

Terug
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger