Veiling 353 Old & Rare Books - Religion
932

HAKVOORD, B. De schole van Christus Waar in de gansche Belydenis der Gereformeerde Godsdienst Beknoptelyk geleerd word. Amst., W. Goeree, 1689. (12), 372, (19) pp. W engr. ti. - Bound with: Id. De leyd-sterre der waarheid. Amst., W. Goeree, 1688. (23) pp. - 2 in 1 vol. Cont. (soiled) vellum. (Scribblin on endpapers, stained in places). -- S.G. MANGER. Het betamelyke stil zyn en vertrouwen, waarin de liefhebbers der zuivere waarheid hunne sterkte vinden, wanneer zy de vyanden van Messias' hoogheid bestraffen, andere daartegen waarschuwen en aanmoedigen (…). Maastr., H. Landtmeter, 1743. (60), 30, 601, (10) pp. Cont. (soiled) vellum. (A few tiny wormholes). -- (2).

Van der Haar H-83 & 84; M-14.

€ 100

uitslag € 120

vorig kavel volgend kavel

Terug
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger