Veiling 352 Old & Rare Books - Natural History - Science - Medicine
1138

VERHANDELINGEN uitg. d. de Hollandse Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem. Dl. 4, 7:1, 8:1-2; 19:2-3; 20-2. Haarl., 1758-82. Bound in 5 vols. Cont. h. vellum (1), cont. hcf. (2), obrds. (2). -- Added: NATUURKUNDIGE VERHANDELINGEN v.d. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Dl. 10:1; 23; 24:1. Haarl., 1820-38. In 3 vols. Old hcf. (2) and cont. brds. -- (8).

Containing essays by scientists and diletanti on various subjects: J. v. IPEREN. Twee voorvallen eener zeldsame genezinge van stommigheid, medegedeeld en verklaard. -- C.U. BLEY. Verhandeling over de hoeveelheid der refractie en kleuren v.h. licht door glas gaande. -- J. BASTER. Natuurkundige beschryving der Kin-yu of goud-vis. -- M. HOUTTUYN. Beschryving v. eenige Japanse visschen, e.a. zee-schepzelen. -- J. SENEBIER. Verhandeling over den invloed der maan op de veranderingen v.d. barometer en v.h. weder. -- P.M. NIELEN. Verhandeling over de Indiaansche pokken. -- And many more, partly embellished w. fold. plates.

€ 200

uitslag € 220

vorig kavel volgend kavel

Terug
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger