Veiling 351 Old & Rare Books - Various subjects
1189

TULIP MANIA -- (ROMAN, A.). Samen-spraeck tusschen Waermondt Ende Gaergoedt, Nopende de opkomste ende ondergang van Flora. - Bound with: Id. Tweede Samen-spraeck tusschen Waermondt Ende Gaergoedt, Zijnde het vervolgh van den op ende ondergangh van Flora. - And: Id. Register van de Prijsen der Bloemen. Zijnde de Derde Samen-spraeck tusschen Gaergoed ende Waermond, Inhoudende het vervolgh van den op ende ondergangh van Flora. - Haarlem, A. Roman, 1637. 3 parts. 24; 24; 24 pp. - And: TROOST-BRIEF aen alle Bedroefde Bloemmisten die treuren over 't sterven oft 't overlijden van Flora, Goddinne der Floristen. Haarlem, H. Passchiers van Wesbusch, 1637. 22, (2) pp. - And: I. BURCHOORN. 't Vermaeckelick proces van drie Edel-Lieden, zijnde Gebroeders: De eene een Dronckaert, De tweede een Hoereerder, De derde een Speelder. The Hague, I. Burchoorn, 1640. 63, (1) pp. W. lge ti-woodcut & 1 text-engr. - And: (W.J. YSELVEER). Balade, Op ende teghen den partialen Domp-hoorn, Onlancks by eenen onbeschaemden Iesuwyt (ofte sijns ghesinde) met den Leugen-hamer opt Ambeelt des lasters ghesmedet. The Hague, H. Iacobss., 1603. (16) pp. - And: (J. SWETNAM). Recht-banck tegen De Luye, Korzelighe, en Wispeltuyrighe Vrouwen: Met De over-groote ongheregeltheden ende ydele god'loofheden der selver etc. Leyden, W. Christaens, 1641. (18), 53, (1) pp. (Last blank (H4) lacks). - And: ONVERWACHTE TIJDINGEN uyt Vlaenderen, voorgestelt in een t'samen spraecke, tusschen een paepschen Hollander en Vlamingh. (N.pl., n.pr.), 1647. (16) pp., last 2 blank. - And: COPIE van de t'samen-sprekinghe des paus ende coninghs van Spangjen, over henlieder ghenaemde Nederlandtsche rebellen. (Vert.) d. Aleetheia. (N.pl., n.pr.), 1618. 16 pp. - And: SCHUYTPRAETJE, tusschen een proponent en snyer. Varende van Haerlem na Amsterdam. (N.pl., n.pr., n.d., 1674). (8) pp. - And: VERCLARINGHE van iustitia ende levendige verthooninghe van t'gheen over veel iaren is gheschiet, als mede noch thegenwoordich geschiet. Amst., (n.pr.), 1618. (12) pp. - And: HEERLINGS schuyt-praatie over den handel van de vier nieuwve Ostenrijkse vassal-heeren van Ameland. (N.pl., n.pr., n.d., 1637). (8) pp. - And: (I. BURCHOORN). 'tLeydtsche wagen-praetie, over den handel van de nieuw-genoemde Amelandsche heeren. (N.pl., n.pr., =The Hague, I. Burchoorn), 1637. (8) pp. - And: T'SAMEN-SPRAECK, tusschen Jantje Praets bode van den Haegh op Hulst, en Pieter Vraegh-Al, een Hagenaer. (N.pl., n.pr.), 1648. (8) pp. - And: BOEREN-PRAETJE van Keesje Maet, ende Broer Iochem, Pier Quijl en matroos, met Iaep Slof. (&) Vvervolgh. (N.pl., n.pr., n.d. 1639). (8), 4 pp. - And: T'SAMEN-SPRAECK, over de loffelijcke daden (…) vanden (…) zee-heldt Marten Harpersz. Tromp. (N.pl., n.pr., n.d., 1640). (2), 22 pp. - And: B. PEERDEKLONT. Kort bewys van een Waterlandse melk-boer dat vrouwen geen menschen zijn. Zaandam, J. Groen-Kaas, 1689. 8 pp. - 17 works in 1 vol. 4°. Beautiful cont. vellum w. overl. sides. (A few marg. stains, slightly browned/foxed in places).

Ad 1-3: Extremely rare pamphlets on Tulipomania, analysing the speculation through a dialogue between 'True-Mouth' and 'Greedy-Goods'. The infamous speculation in tulips started in the Netherlands in 1635, ending in spectacular failure in 1637. In the first work (published between 5 and 24 February 1637) Gaergoedt (‘Greedy-goods’) describes in this dialogue the methods by which ‘colleges’, in effect private societies of tulip dealers, bought and sold the bulbs. These colleges seem to have formed in the middle of 1636, and were part of an innovative series of developments that included the sale of non-available bulbs, i.e. the trade in excrescenses or outgrowths, that were separated from the main bulb only after a considerable period of time, and therefore created a futures market by which the speculative element was greatly increased. The second and third works were published after the notarial agreement of February 24th. - Tiele 2622-24; Knuttel 4540-41 (3 not in Knuttel); Kress S.662-664; Krelage nrs.16, 26, 44. Ad 4: Extremely rare (final!) pamphlet on Tulipmania. Written by J.H.M., according to v. Doorninck (p. 282) most probably Johannes Marshoorn. The last 3 pp. contains the very important 'Lijste van eenighe Tulpaen, verkocht aende meestbiedende, op den 5. Februarij, 1637.' - Krelage nrs. 15, 45. Not in Tiele, Knuttel, Kress. Ad 5: This work is sometimes attributed to Jan Mommaert. Ad 6: Knuttel 1228; Tiele 508. Ad 7: Extremely rare first Dutch translation, only 1 copy in NCC. originally published in 1617 under the title 'The araignmen of lewd, idle, froward, and unconstant Women'. - Schoneveld 582; cf. Muller 469 (ed. 1662). Ad 8: Knuttel 5513; Tiele 3179. Ad 9: Knuttel 2513. Ad 10: Knuttel 11211;Tiele 7206. Ad 11: Knuttel 2768. Ad 12: Tiele 2604 (cf. Knuttel 4531). Ad 13: 4532; Tiele 2605. Ad 14: Knuttel 5807. Ad 15: Knuttel 4638; Tiele 2678. Ad 16: Knuttel 4682. Ad 17: Extremely rare, only 1 copy in NCC.

€ 10000

uitslag € 16000

vorig kavel

Terug
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger