Veiling 351 Old & Rare Books - General History & Topography
1123

WEST-INDIES -- LAS CASAS, B. de. Spieghel der Spaenscher tyrannye in West-Indien. Waer inne verhaelt wordt de moorddighe schandelijcke ende grouwelijcke feyten die de selve Spaenjaerden ghebruyckt hebben inde selve landen. Mitsgaders de beschryvinghe van der ghelegentheyt, zeden ende aert van deselfde landen ende volcken. - Den Spieghel vande Spaensche tyrranie beeldelijcken afgemaelt (…). Amst., C. Claesz., 1607-09. 2 parts in 1 vol. (86) pp. W. 2 large ti.-engrs. (1 with map) & 15 (of 17) large engrs. with captions beneath after de Bry (plate 14 and 15 lack). - Bound with: DEN SPAENSCHEN ende Arragoenschen Spiegel. Inde welcke men mach claerlick ende waerachtich sien tot wat eynde ende meeninge eygentlick het voornemen is streckende van t Spaensche Crijchsvolck, dat hem desen Winter heeft gehouden inden Wesphaelschen Creyts (...). (N.pl., n.pr., 1599.) 126 (of 134) pp. W. large ti-engr. - 2 works (3 parts) in 1 vol. Sm-4°. Cont. blind tooled vellum. (2 plates of first work and 8 pp. of 2nd work lack, a bit stained/thumbed in places).

Ad 1: First Dutch translation of 'Brevissima Relacion' with the impressive illustrations after De Bry. The Spanish original of the famous polemic against the cruelty of the Spanish in their American colonies was published in 1552 in Sevilla. - Sabin 11252-11253; Palau 46974; Muller, Mémoire sur les voyages néerlandais, p. 322. - Rare. Ad 2: Knuttel 1078: "Belangrijke verzameling van stukken over den Westphaalschen krijg". - Sold w.a.f., not subject to return.

€ 700

uitslag € 1100

vorig kavel volgend kavel

Terug
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger