Auction 354 Netherlands - General Topography
82

DELFT -- KOHIER v.d. hoofdelijken omslag der Gemeente Delft: 1911, 1913, 1915-1918. (1911-18). 6 vols. Or. clothbacked brds. -- Added: J. SOUTENDAM. Keuren en ordonnantiën der stad Delft. Van den aanvang der XVIe eeuw tot het jaar 1536. 1870. Cont. buckram bind. -- Id. Mededeelingen uit het archief der stad Delft. 1862. Owrps. -- Id. Register der bescheiden, die berust hebben in het "seecreet vertrek" v. H.H. Burgemeesters en Regeerders der stad Delft. 1861. Bound. -- GEMEENTEKRONIEK. Maandblad voor het gemeentepersoneel v. Delft. Nrs. 1-120. 1949-58. Loose as issued. (Lacking 26, 113, 119, 120). -- (10).


€ 80

result € 65

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject