Auction 354 Netherlands - General Topography
77

DELFT -- HOOGHEEMRAADSCHAP DELFLAND -- DOLK, Th.F.J.A. Geschiedenis v.h. Hoogheemraadschap Delfland. 1939. W. 2 fold. maps in sleeve at end. Lge-8°. Ocl. -- Id. De geschiedenis v.h. Gemeenlandshuis v. Delfland te Delft. 1933. 4°. Ocl. -- KRUIKIUS. Kaart van Delfland 1712 (photomech. reprint in 27 lvs. & introd. booklet). 1977. 2 vols. 4° & lge-fol. Or. binds. -- M. KOK. Kaartboek v.h. Baljuwschap v. Naaldwijk. Kaartboek v.d. landerijen gelegen i.d. heerlijkheden Naaldwijk, Honselersdijk en het Honderdland, omstreeks 1620 d. Floris Jacobsz vervaardigd. 1985. Fol. Or. bind. -- C. POSTMA. Het hoogheemraadschap v. Delfland i.d. middeleeuwen 1289-1589. 1989. Ocl. w. dust-j. -- And 9 o. on Delfland. (15).


€ 90

result € 100

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject