Auction 354 Old & Rare Books - Dutch Literature & Language
598

ABRAHAM à St. CLARA (=J.U. Megerle). Nuttelyk mengelmoes, bestaande uyt alderhande zeldzame en wonderlyke geschiedenissen; smakelyk, voedsaam en vermaakelyk gemaakt, met veelerley scherpzinnige en zeede-vormende aanmerkingen, ter stoffe dienende. Amst., 1718. W. engr. front. & 50 emblems by C. Luyken. Cont. vellum. -- A. LOOSJES. De slag bij Nieuwpoort, heldenspel, en Emilia van Nassau, treurspel. - Bound with: Id. De Watergeuzen. - And: Amelia Fabricius, of Delft door Buskruid verwoest. - And: Id. Huig de Groots tweede ballingschap of vlugt uit Amsterdam. - Haarl., 1786-1808. 4 in 1 vol. W. 3 engr. ti. Cont. hcf. w. black label. (Some (faint) marg. stains). -- J. v. LODENSTEYN. Uytspanningen, Behelzende eenige stichtelyke liederen, En andere gedichten. Met een aanhangzel. 12e dr. Amst., J. Kannewet, (1743). 4 parts in 1 vol. Cont. vellum. (Paste downs detached). -- (3).

Ad 1: Landwehr, Emblem books, 2; Klaversma/Hannema 23; Van Eeghen/v.d. Kellen 393.

€ 140

result € 130

next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject