Auction 354 Old & Rare Books - Maritime History & Travelling
1095

REYZE door Vrankryk, Italien, Duytsland, Switserland, etc. Behelsende een (...) beschryving van de regte toestand aller Roomse kerken, Kloosters, (enz.). Alles zelfs ondervonden en beschreven, van een gewesen Rooms Priester, (...). Uyt 't Engels vert. 's-Grav., M. Uytwerf, 1700. (8), 456, (26) pp. W. engr. front. & 8 full-p. engr. by H. v.d. Aa. 4°. Cont. vellum. (Spine rep., a bit browned/soiled in places, lower inner margin a bit wormholed). -- Added: (J.C. ten HOORN). Reisboek Door de Voornaamste Koningryken en Heerschappen van Europa. Behelzende, benevens eene beknopte beschryving der Steden, een naaukeurige aanwyzing van alle de Reisweegen, Herbergen, Schuit- en Wagen Vaarten, (etc.). 4de dr. Amst., N. ten Hoorn, 1721. (16), 744, (8) pp. Sm-8°. Mod. leather bind. w. ties, uncut. -- (2).

Ad 1: Tiele 918.

€ 260

result € 260

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject