Auction 354 Netherlands - General Topography
101

LEIDEN -- BUSKRUITRAMP -- BILDERDYK, W. & M. SIEGENBEEK. Leydens ramp. 1808. W. engr. ti., 4 fold. engr. views by Vinkeles & Vrijdag & 2 engr. portrs. by Portman. Cont. hcf. w. red label. -- J. ROEMER. Leyden in hare ramp, op den 12 jan. 1807. 1807. - Bound with: Id. Beschrijving van de verwoesting te Leyden, op den 12. van louwmaand 1807. 1807. W. engr. fold. plate. - 2 in 1 vol. Cont. hcf. w. brown label. - And: (E.A. BORGER). Brief aan een vriend, betr. het godsdienstig vieren der ramp (…). 1813. - And: Id. Iets nopens den brief aan een vriend, betr. het godsdienstig vieren der ramp (…). 1813. - And: (v. KAMPEN). Aanmerk. op den brief aan een vriend, betr. het godsdienstig vieren der ramp (…). 1813. - And: (D.C. v. VOORST). Zijn alle de Christen-geestelijken huichelaars? Of uitnodiging tot een mondgesprek aan den maaker van den lierzang, getiteld Leiden's ramp geene gods-straf. (1807). - And: J. v.d. MEULEN. Leerrede over Klaagliederen III:22 bij gelegenheid van de geduchte ramp. 1807. - And: MANUSCRIPT of a work by P. Witte: Delfschen donderslag of korte aanspraak v.d. bedroefde gemeente van Delf. Amst., 1655. - Tog. 8 parts in 1 vol. Cont. hcf. w. red label. (Some foxing). -- (2).


€ 120

result € 200

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject