Auction 353 Old & Rare Books - Religion
980

WATER, W. te. Tweede eeuw-getyde van de geloofs-belydenisse der Gereformeerde Kerken van Nederlant, geviert In een historisch verhael van derzelver opstellers, goetkeurders, verdedigers, beschermers, hoogachtinge, gezag, nuttigheit, byvoegzelen, en van derzelver berispers, en vyanden. Middelburg, P. Gillissen, 1762. (4), xxii, (6), 281, (26) pp. Cont. hcf. w. raised bands & red label. (A bit browned/foxed).

Van der Haar W-46.

€ 80

result € 0

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject