Auction 353 Old & Rare Books - Religion
979

WAERE INTEREST, Het, van 't misleide Nederland. The Hague, L. Berkoske, 1742. (2), 85 pp. - Bound with: (S. v. LEEUWEN). Redeneerend onderzoek over den oorsprong, recht en onderscheid der edelen en welgeboren-mannen in Holland. The Hague, J. de Cros, 1740. (2), 100 pp. W. engr. ti-vign. - And: J.W. KALS. Kort berigt van de handelingen, gehouden omtrent den leraar der hervormden, die eene tyd lang door saamen-sprakken en briev-wisselingen met den Jood Eleasar Soesman, gehandelt heeft. Amst., A. Olofsen, (n.d., 1742). 16 pp. - And: AAN DEN MAAKER (=J. Zeeus), van het dicht, genaamt Het verval der Nederduitsche dichtkunst. (1716?). (16) pp. - Tog. 4 in 1 vol. Cont. h. goatskin.

Ad 3: Rare polemic writing, no other copy found by us. - On the subject: J.W. Wesselius: Eleazar Soesman en de Amsterdamse polemieken van 1742. In 'Studia Rosenthaliana', vol. 27, No. 1/2 (1993), pp. 13-35.

€ 100

result € 80

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject