Auction 353 Old & Rare Books - Religion
973

TSAMEN SPREKINGHE, Een, oft Disputatie tusschen twee Ghereformeerde Broederen. Vande 1. Predestinatie. 2. Onwederstandelijc ghenaden. 3. Van Perseverantie. Met een Predicatie vanden Gheleerden Martinus Luther Op het 20. Capittel Mattheus: Op den Septugisma. Rott., P. Jansz., 1611. (38) pp., blank. - Bound with: EEN KORT EN WAERACHTIG VERHAEL, Wat voor een grouwelijck ghevoelen dat de Arminianen, Vorstianen, (etc.), ghesocht hebben in de Ghereformeerde Kercke in te voeren, (…). N.pl., Ghedruckt buyten Romen, n.d. (1612?). 8 pp. - 2 in 1 vol. 4°. Mod. hcl.

Ad 1: Knuttel 1889. - Ad 2: Knuttel 2009.

€ 120

result € 100

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject