Auction 353 Old & Rare Books - Religion
956

PERKINS, W. De gulde Keten, ofte eene beschrijvinge vande gantsche Theologie, inhoudende en verklarende het vervolgh vande oorsaken der saligheyt ende der verdoemenisse der Menschen, (…). Hier is noch by gevoegt een stucxken van Th. Beza, om de bedroefde gewissen te troosten. (…) in Nederl. sprake overgeset d. Ph. Tuyl. 3e gecorr. dr. Amst., S. Imbrechts, 1657. (12), 420 pp. W. 2 fold. tables. 12°. Cont. vellum. (Upper inner hinge broken, paste down and upper endppaer fail, but a good copy).

Dutch translation of 'A golden chaine; or the description of theology'. - Van der Haar 1363.

€ 200

result € 120

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject