Auction 353 Old & Rare Books - Religion
936

IESUITEN LOGHENSTROYINGHE, vanden Doot Theodori Bezæ, ende vanden selven, mitsgaders van de geheele gemeynte van Geneven haren afval totten Pausdom (…) contrarii blijckende uut de brieven, die Beza ende de (…) pastoren ende professoren tot Geneven (…) geschreven (…) hebben. Uyt Latijn in Duytsche sprake overgheset (…) d. H.C. (Henricus Caesarius?). Utrecht, S. de Roy, 1598. (8) lvs. 4°. Mod. h. vellum.

Last leaf ending with the word 'finis'. Typogr. Batava 2669; Knuttel 1056.

€ 120

result € 150

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject