Auction 353 Old & Rare Books - Religion
932

HAKVOORD, B. De schole van Christus Waar in de gansche Belydenis der Gereformeerde Godsdienst Beknoptelyk geleerd word. Amst., W. Goeree, 1689. (12), 372, (19) pp. W engr. ti. - Bound with: Id. De leyd-sterre der waarheid. Amst., W. Goeree, 1688. (23) pp. - 2 in 1 vol. Cont. (soiled) vellum. (Scribblin on endpapers, stained in places). -- S.G. MANGER. Het betamelyke stil zyn en vertrouwen, waarin de liefhebbers der zuivere waarheid hunne sterkte vinden, wanneer zy de vyanden van Messias' hoogheid bestraffen, andere daartegen waarschuwen en aanmoedigen (…). Maastr., H. Landtmeter, 1743. (60), 30, 601, (10) pp. Cont. (soiled) vellum. (A few tiny wormholes). -- (2).

Van der Haar H-83 & 84; M-14.

€ 100

result € 120

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject