Auction 353 Netherlands - General Topography
295

LEIDEN -- HOOGEVEEN-BRINK, J. H.J. Jesse. Architect 1860-1943. (1997). 4°. Owrps. -- Added: G.L. DRIESSEN. Openbare Werken der stad Leiden. 15de en vroegere eeuwen (tot en met) 1931. (In eigen beheer, n.d. (1930's)). 5 vols. 4°. Owrps. -- G. STEENMEIJER. Tot cieraet ende aensien deser stede Arent v. 's-Gravesande architect en ingenieur, c. 1610-1662. 2005. 4°. Ocl. w. dust-j. -- L. v.d. MEULE. Het Rijnlandshuis teruggevolgd in de tijd. Ontleedkunst op een Leidse kavel. 2000. Obrds. -- And 13 o., also smaller, works on building and town planning in Leiden. (21).


€ 80

result € 65

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject