Auction 352 Non European Civilizations - Malay Archipelago
784

LANGUAGES -- MATTHES, B.F. Makassaarsch-Hollandsch woordenboek, met Hollandsch-Makassaarsche woordenlijst, opgave van Makassaarsche plantennamen en verklaring van een tot opheldering bijgevoegden ethnogr. atlas. 1859. Cl. -- Id. Makassaarsche chrestomathie. Oorspronkelijke Makassaarsche geschriften, in proza en poëzy uitgegeven, van aanteekeningen voorzien, en ten deele vertaald. 1883. Clothbacked brds. (Upper joint partly split). -- J.A. SCHWARZ. Tontemboansch-Ned. woordenboek met Ned.-Tontemboansch register. 1908. Hcl. (Spine a bit faded). -- (3).


€ 70

result € 0

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject