Auction 352 Non European Civilizations - Malay Archipelago
761

ELTEN, N. v. Iets over den voorgaanden en tegenwoordigen staat van Ned. Indië, vergezeld van eene beoordeling van twee vlugschriften, (…). Met voorkennis van zijne excellentie den luitenant-generaal, oud kommissaris-generaal van Ned. Indië J. v.d. Bosch. 1835. Old limp brds. (Spine a bit dam.). Rare. -- V.I. v.d. WALL. Figuren en feiten uit den Compagniestijd. (1932) W. ill. Ocl. -- J.E. de STURLER. Het grondgebied van Ned. Oost-Indië i.v.m. de tractaten met Spanje, Engeland en Portugal. 1881. W. cold. fold. map. Ocl. (Spine ends chipped). -- J.C. v. EERDE. De volken van Ned.-Indië in monographieën. 1920-21. 2 vols. Ocl. -- And 2 o. (7).


€ 60

result € 50

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject