Auction 352 Non European Civilizations - Malay Archipelago
758

ECONOMISCH ARCHIEF van Nederland & Koloniën. Amst., (± 1935). Prof. ill. Fol. Cont. red mor. (Bind. a bit rep.). -- H. v.d. WIJCK. De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur v.d. kommissaris generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830). 1866. Mod. cl., uncut. -- D.C. STEIJN PARVE. Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschied. en staathuishoudkunde. 1851. 2 parts in 1 vol. Or. printed brds. (Rebacked). -- P.J. ELOUT. Bijdragen tot de geschied. van het koloniaal beheer, getrokken uit de nagelaten papieren. 1861. Ocl. (Spine a bit dam.). -- J.P. CORNETS de GROOT v. KRAAIJENBURG. Over het beheer onzer koloniën. 1862. - R.G.B. de VAYNES v. BRAKELL. De verdediging van Nederlandsch Indië, gevolgd door eene proeve van een stelsel van verdediging voor onze bezittingen in den Indischen Archipel. 1863. - 2 vols. Owrps., uncut. (Spines plasticized, ex libr. copies w. tickets and stamps). -- And 1 o. (7).


€ 65

result € 65

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject