Auction 351 Judaism - Part 1
273

BREUCKER, G.E.E. de. De Babylonica van Berossos van Babylon. Inleiding, editie en commentaar. 2012. Owrps. -- H. SYSLING. Techiyyat Ha-Metim. De opstanding v.d. doden in de Palestijnse Targumim op de Pentateuch en overeenkomstige tradities in de klassieke rabbijnse bronnen. 1991. Owrps. -- G. VOETIUS. De Praktijk der Godzaligheid. Tekstuitgave met inleiding, vertaling en commentaar. 1996. 2 vols. Obrds. -- C.M.LL. VERDEGAAL. De statenbijbel en de rabbijnen. 1998. Owrps. -- And 11 o. (16).


€ 80

result € 65

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject