Auction 351 Old & Rare Books - Dutch Literature & Language
1059

SCHOONE EN WONDERLYKE HISTORIE, EEN, Van Valentyn en Oursson, De twee Edele vroome Ridders, Zoonen van den Mogenden Keyzer van Grieken en Neven van den Edelen Koning Pepyn, toen ter tijd Koning van Vrankryk. Uyt het Fransch in 't Nederduyts overgezet. Amst., H. v.d. Putte, (c. 1790). 120 pp. W. lge woodcut on ti. & 23 text-woodcuts. 4°. Mod. h. vellum. (Lower outer corner ti-p. rep., a few other small marg. dam./rep.). Mateboer 1475. -- SCHOONE HISTORIE, EEN, Van de geduldige Helena, van Konstantinopolen; Een Konings Dogter, die 27 Jaren agter Land doolde; in groote armoede Brood biddende. Amst., B. Koene, 1815. 24 pp. W. lge woodcut on ti. & 2 text-woodcuts. 4°. Mod. h. vellum. (Margins cut, a bit browned/foxed). -- (2).


€ 180

result € 0

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject