Auction 351 Old & Rare Books - Dutch Literature & Language
1056

CATS, J. Bie-boek, hoofdzaekelyk behelzende hoe eenen voorzigtigen bie-houder zig zal schikken om 't meeste voordeel daer uyt te trekken, als ook hoe hy zig zal wapenen tegen de quaed-doenders, gemaekt volgens de wetten der natuer en natuerlyke zaeken. Waer by gevoegd is J. Cats Tachtig-jaerig leven, en huys-houding, of kort begryp van het Buyten-leven op Zorg-vliet. Amst./Ghent, C. Jansz./P.A. Kimpe, (n.d. c. 1800). 2 parts in 1 vol. (4), 40; 44 pp. Sm-8°. Mod. h. vellum. (Ti-p. a bit soiled, a few stains at beginning and end, slightly browned).

Extremely rare work by Cats, not in NCC. A copy with identical title page like ours (with under the address of Cornelis Jansz. the address of P.A. Kimpe in Ghent) is in the University Library in Ghent. Dit ‘Bijen-boek’ is een bewerking van Dirk Outgaertsz. Cluyt’s Van de byen, waarvan de eerste uitgave in 1597 verscheen in Leiden." - Museum Catsianum 237 only mentions a 19th (?) c. edition printed by Van Paemel in Ghent. Not in STCN Cats Cat.

€ 800

result € 1000

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject